Liikluskoolitus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis tingimused ja milline staaž peab B-kategooria lubadega olema, et hakata tegema D-kategooria lubasid?05.09.2014

Mul on B-kat. load 4 aastat, vanust 24 a. Kuna võib hakata tegema D-kat. lubasid? Oletades, et need saab kaitseväes tehtud, siis kuna hakkavad need load kehtima tavaelus ja kas siis peab veel midagi juurde sooritama?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Vanuse ja staaži poolest on Teil võimalik läbida D-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus. Kuidas toimub koolitus kaitseväes ja millised on sellisel juhul juhtimisõiguse piirangud, selle kohta mul andmed kahjuks puuduvad. Kui Teil on olemas D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, siis selleks, et bussijuhina töötada peate täiendavalt läbima vastava ametikoolituse.
 

Küsimus: Kui ma T-kategooria eksamit ARKis ei läbi, kas see mõjutab ka minu teiste kategooriate (BCE) juhtimisõigust?25.08.2014

Tere,
Oman BCE kategooria juhtimisõigust ja plaanis on asuda ennast täiendama ka T-kategooria osas. Kui ma T-kategooria eksamit ARKis ei soorita, kas see mõjutab ka minu teiste kategooriate (BCE) juhtimisõigust? Kas on vahet kui ma ei soorita teooriaeksamit või sõidueksamit?
Ehk siis, et kui ma põrusin T-kategooria eksamil, ei tunne ma piisavalt hästi liiklusteooriat ja ei tohiks üldse liikluses osaleda ja minu BCE juhtimisõigus kaotab kehtivuse kuniks ma saan uuesti sooritada ja ka läbida eksami mida ma tulin tegema, et omandada ka T-kategooria juhtimisõigus?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

T-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni omandamisel peaks olema sama kord, kui teiste kategooriate omandamisel: Juhul, kui teooria või sõidueksam uue kategooria omandamiseks ebaõnnestus, siis seetõttu olemasolevat juhtimisõigust ei peatata ega tühistata.
 

Küsimus: Millistele radadele võib parempöördel suunduda, kui mõlemad tänavad on ühesuunalised?13.08.2014

Kujutame ette T-kujulist ristmikku, mille ristuvad teed on ühesuunalise liiklusega. Ühe tee nimetuseks olgu Alguse tänav ja teise tee nimetuseks Lai tänav. Laial tänaval on pärisuunavööndis 5 sõidurada. Laia tänavaga ristub paremalt poolt Alguse tänav, millelt suundub 2 sõidurada Laiale tänavale. Lai tänav on peatee ning Alguse tänav on kõrvaltee. Alguse tänavalt on osutusmärkidega nr 534v lubatud parempööre mõlemalt sõidurajalt Laiale tänavale. Muid asjakohaseid liikluskorraldusvahendeid ei ole. Millisele Laia tänava sõidurajale tohib kummaltki Alguse tänava sõidurajalt suunduda ja kellel on (ees-)õigus suunduda otse 3. sõidurajale Laial tänaval?
Et oleks lihtsam aru saada, siis tegin olukorrast väikese joonise, fail kättesaadav siit: http://struktuur.net/LS.pdf

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimus on niivõrd teoreetiline, et sellele ühese vastuse andmise võimalus lisatud kirjelduse järgi puudub. Olukorra teeb selgemaks lisatud skeem, mis viitab konkreetsele kohale ja sealsele liikluskorraldusele.

Vaadeldes parempööret Järve keskuse juurest Pärnu maanteele, mis suundub sealt otse edasi Männiku teele (Pärnu mnt suundub paremale), siis järve keskuse juurest kahelt sõidurajalt paremale väljasõitjatel tuleks suunduda paremalt lugedes kolmandale ja neljandale sõidurajale. Liikluskorda selgitab antud kohas teele joonitud teekattemargistus. Parempoolselt rajalt väljasõitjal on võimalik suunduda ka 1 ja 2 sõidurajale, neist 1 suundub paremale Pärnu maanteele ja 2. on bussirada. Vasakpoolselt sõidurajalt teele suunduja saab lisaks neljandale sõidurajale sõita ka 5. sõidurajale, mis peatselt lõpeb tagasipöördega kesklinna suunas.
 

Küsimus: Kas pean läbima autojuhi ametikoolituse ka juhul, kui vean autoga üksnes oma osaühingus ja teenust ei osuta?17.06.2014

Tere,
Kui iseenda osaühingus kasutan C-kat sõidukit, näiteks väiketraktori või täitematerjali vedamiseks ning lõppeesmärk on teenustöö väiketraktoriga, siis kas ka sellisel juhul on vaja läbida ametikoolitus?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Vastavalt Teede ja sideministri määrusele: Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine. Vastu võetud 06.11.2000 nr 87 ei kohaldata ametikoolituse läbimise nõudeid sõidukijuhile, kes juhib sõidukit:

1) mille suurim lubatud kiirus ei ületa 45 km/h;
2) mida kasutavad kaitsevägi, päästeasutus ning korrakaitseorgan või mille kasutamine on nende kontrolli all;
3) mis läbib tehnilise arendamise, remondi või hoolduse eesmärgil teekatsetusi, ning uut või ümberehitatud sõidukit, mida pole veel kasutusse võetud;
4) mida kasutatakse erakorralises seisukorras või mis on määratud päästeoperatsioonideks;
5) mida kasutatakse õppesõidul või ametikoolitusel;
6) mida kasutatakse mitteäriliseks sõitjate- ja veoseveoks isiklikul eesmärgil;
7) mis veab materjali või seadmeid, mida juht kasutab oma tööks, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.

Olemasoleva informatsiooni alusel ei ole Teile võimalik anda ammendavat vastust, kuid kuna sõidukit kasutatakse osaühingu äritegevuses, siis tõenäoliselt on veoautojuhi ametikoolituse läbimine vajalik.
 

Küsimus: Kas sõiduõpetaja võib küsida minult allkirja sõidutunni kinnituseks, mida tegelikult ei toimunud?12.05.2014

Olukord on järgmine: õppesõidu tundi reaalselt ei toimunud, ent sõiduõpetaja märkis õpingukaardile, et tund toimus, ning soovis minu käest ka allkirja. Kuivõrd kooskõlas on see majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad" paragrahviga 6? Ja kuidas on selle määrusega kooskõlas mitmete autokoolide koolitustingimused, kus loetakse sõidutund toimunuks, kui õpilane ei ilmu kohale või hilineb üle 15 minuti?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kahjuks ei kirjelda Te mis põhjusel sõidutundi ei toimunud. Kui õpilane hilines või ei ilmunud sõidutundi, siis üldreeglina loetakse vastavalt koolituslepingule sõidutund läbituks. Olen seisukohal, et, kui õpilane hilines sõidutundi, siis järelejäänud aega on tal õigus kasutada õppesõiduks. Kui õpilase hilinemise tõttu ei jõutud vastavat sõiduteemat omandada, siis märgitakse õpingukaardile sõiduteema läbimise kohta ES (ei sooritanud) ja antud sõiduteema tuleb läbida uuesti.

Kuivõrd on kooskõlas autokoolide koolituslepingu tingimused MKM vastava määrusega, ei oska vastuse koostaja kommenteerida.
 

Küsimus: Kas ma pean enne lõppastme koolitust läbima ka pimedasõidu, kui juhiload sain 2011 aastal?28.04.2014

Tere!
Olen saanud juhtimisõiguse maanteeameti poolt 30.09.2011. Kas ma pean enne lõppastme koolitust läbima ka pimedasõidu?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Pimedasõidu koolituse peavad autokoolis enne lõppastme koolitust läbima need, kes lõpetasid autokooli (tunnistuse väljastamise kuupäev) pärast 01.10.2011, kui tunnistusel puudub märge pimedasõidu koolituse läbimise kohta.

Kuna olete juhtimisõiguse saanud 30.09.2011, siis on Teie koolitunnistus väljastatud tõenäoliselt varem ja pimedasõidu koolituse läbimine enne lõppastme koolitust ei ole Teie jaoks kohustuslik.
 

Küsimus: Kas võib juhtida AM kategooria sõidukit, kui ei oma mingit juhtimisõigust, aga olen 44 aastat vana?21.03.2014

Kas võib juhtida AM kategooria sõidukit, kui ei oma mingit juhtimisõigust, aga olen 44 aastat vana?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Vastavalt Eestis kehtivale liiklusseadusele võib mopeedi juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

Seega ei ole Teil 44-aastasena praeguse seaduse järgi juhiloa omamine kohustuslik, kuid täitma peate kõiki liiklusseaduses sätestatud nõudeid.
 

Küsimus: Kas võib B-kategooriaga lisada autole piduritega haagise tingimusel, et auto ja käru täismassid kokku ei ületa 3500 kg?21.02.2014

Sain 2008. aastal soomes BE kategooria eksamiküsimused. Sealt ilmnes, et võin B-kategooriaga lisada autole ka piduritega haagise tingimusel, et auto ja käru täismassid kokku ei ületa 3500 kg ja samas ka auto tehnilises passis suurimat lubatut käru täismassi. Samal ajal uurisin, et eestis asjalood samamoodi. See siis juba aastaid tagasi. Aga senimaani ei tea siin eestis pooled inimesed kuidas asjalood tegelikult on, nende hulgas isegi autokoole. Olen sel teemal juba paljudega tuliselt vaielnud. Ootan vastust.

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kuigi eelnevas tekstis puudus otsene küsimus on Teie mõttekäik õige. Sellele leiab kinnituse liiklusseaduse § 93- s mootorsõidukite kategooriad, kus punkt 2 alapunkt 3 sätestab:

(2) Mootorsõidukite, autorongide ja masinrongide põhikategooriad on järgmised:
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;

Siinjuures tuleb meeles pidada, et kerghaagise või haagise tegelik mass ei tohi ületada valmistaja poolt antud sõidukiga vedada lubatud piduriteta või piduritega haagise massi.
 

Küsimus: Kas libeda- ja pimedasõidu peab tegema samas autokoolis, kus läbitakse ülejäänud sõidutunnid?19.01.2014

Tere!
Kas libeda- ja pimedasõidu peab tegema samas autokoolis, kus läbitakse ülejäänud sõidutunnid või võib seda teha ka eraldi?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

B-kategooria algõppe koolitusel läbitakse kõik koolitusetapid üldreeglina samas autokoolis. Autokoolide vahelisel kokkuleppel võidakse mõned koolitusetapid läbida ka teises autokoolis. Samas võib koolitaja anda õpilasele nõusoleku mõne koolitusetapi läbimiseks teises, vastavat pädevust omavas autokoolis.
 

Küsimus: Kas nüüdsest on esmaste juhilubadega sõitmisel vahtraleht mittekohustuslik?08.01.2014

2013 aasta sügisel oli arutlelu, et varsti ei ole "vahtralehtedega" sõitmine enam kohustuslik (räägin esmastest juhilubadest). Otsisin internetist seaduse muudatuste kohta, kuid seda pole kusagil kirjas, pidevalt kuulen selle kohta vaidlusi, tänu delfi artiklile.
Küsimus ongi siis selle, et kas algaja juhi tunnusmärk on ikka veel esmaste juhilubade puhul kohustuslik või mitte? Kui on kohustuslik, siis millal tuleb seadusesse see muudatus, mis ei kohusta seda kasutama?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Olen samuti kuulnud vastavast arutelust, kuid hetkel kohustab seadus algaja juhi tunnusmärki sõidukile kinnitama. Vastava tunnusmärgi kasutamist pean iseenesest vajalikuks ja seda eelkõige algaja juhi jaoks. Kogemuslikult võin kinnitada, et "tõelised liiklusässad" hoiavad sellistest autodest enamasti eemale, mis suurendab ka algaja juhi enda turvalisust. Märgi puudumine omakorda ei tähenda aga seda, et algaja juht võiks edaspidi teatud teelõikudel sõita 110 km/h.

Kas ja millal vastav seadusemuudatus vastu võetakse sõltub meie riigikogu otsusest.