Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tööle minnes kukkumine töökoha õuel on tööõnnetus või mitte?17.11.2016

Kas tööle minnes kukkumine töökoha õuel on tööõnnetus või mitte? Kas tagantjärele saab selle registreerida?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Kui antud õu oli ettevõtte ametlik territoorium (ettevõtte isiklikus valduses või omanduses), siis on tegu tööõnnetusega, kuna viibisite juba töötamise territooriumil, mille korrashoiu eest peab tööandja hea seisma. Õnnetust on võimalik registreerida ka tagantjärgi.

Juhul kui antud töökoha õu ei ole otseselt Teie tööandja otseses valduses vaid on mõeldud üldiseks kasutamiseks, siis ei ole antud õnnetus tööõnnetus kuna tööle minnes või töölt tulles toimunud õnnetus ei ole tööõnnetus.

Lugupidamisega,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas tööandja peab saatma mind uuesti töötervishoiuarstile kui ma ei saa tervise tõttu täita oma tööülesanded?11.11.2016

Oktoobris sain uue diagnoosi ja rasket töö ma ei saa teha. Kas tööandja peab saatma mind uuesti töötervishoiuarstile kui ma ei saa täita oma tööülesanded? Töötan kaupluses teenindajana osalise tööajaga sest veebruaris töötervishoiuarst ütles, et ma ei saa töötada rohkem kui 8 tundi ja maksimaalselt 3 päeva järjest.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Tööandja peab töötaja uuesti suunama töötervishoiuarstile ja arst kirjutab otsuses, kuidas töötaja saab töötada peale haigestumist ja millistes tingimustes.

Vastuse kootamisel nõustas Annika Küüdorf.
 

Küsimus: Kas see on mõeldav, et üks inimene on varahommikul üksi kahe töötava seadme juures, kes kutsub abi, kui midagi juhtub?07.06.2016

Tere! Tööandja soovib, et hommikul kella kuuest tuleks inimene tööle ja hakkaks opereerima korraga kahte seadet. Seadmetes kasutatakse üle 70-kraadiseid pesulahuseid, on ka rõhu all olevaid osasid ning kasutusel on ka aur. Kas see on mõeldav, et üks inimene on varahommikul üksi kahe töötava seadme juures? Kes kutsub abi, kui midagi juhtub?
Tänan!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Tööandja peab olema korraldanud vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus hinnatakse töökohal olevaid riske töötaja tervisele. Teie poolt teostatavat protsessi peaks seega tööandja hindama, arvestusega, kas selline üksinda töötamine võib kaasa tuua tervisekahjustusi/õnnetusi. Kui riskianalüüsi käigus leitakse, et selline töötamine võib tingida tervisekahjustuste/õnnetuse tekke, peaks tööandja rakendama meetmeid riskide maandamiseks.

Tööandja peab olema ka korraldanud esmaabi korralduse töökohal. Seega, kui midagi töökohal juhtub, peab töötajal olema võimalik koheselt abi saada - helistada 112, kohapeal on esmaabiandja, töötatakse kahekesi ja teine saab abi kutsuda, kasutatakse turvafirma kutse-häirenuppu, neid variante on mitmeid.

Loodan, et antud vastusest oli abi.

Kaunist suve,
Kristi
 

Küsimus: Kas haigestudes peaksin võtma haiguslehe või ootan kuni vahetusvanem leiab võib-olla asendaja?28.03.2016

Tere, töötan toitlustusega tegelevas ettevõttes 0,5 koormusega. Jäin haigeks 38,9°C palavik ja tugev kurguvalu. Kuna otsene ülemus on hetkel puhkusel, pidin teavitama vahetuse vanemat soovist jääda haiguslehele, kuna tervis on hetkel kehva. Kuid tema andis vihje, et haigusleht pole esmane lahendus. Mida ma tegema peaks, kas võtma haiguslehe, või ootan kuni vahetusvanem leiab võib-olla asendaja?
Ette tänan

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Selliste juhtumite korral tuleb kindlasti võtta haigusleht, et enda tervist kaitsta ja hoida. Samas haigena tööl viibides on ohus ka kolleegid.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas tööandjal on ka mingi hüvitamise kohustus, kui inimene sai ebaturvalistes tingimustes töötamisel raskelt viga?28.03.2016

Tere,
Isik töötas ebaturvalistes tingimustes tööandja jaoks ja sattus raskesse õnnetusse. Praegu on ta 80% töövõimetu ja saab mingis summas riiklikku pensioni selle eest. Kas tööandjal lasub ka teatud kohustus midagi hüvitada talle või mitte.

Lugupidamisega

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Jah, tööandja vastutab Võlaõigusseaduse paragrahv 130 alusel, kus tööandja peab hüvitama osalise või täieliku töövõimetusega seotud kahju, sealhulgas sissetulekute vähenemisest ja edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas tööandja saab nõuda tervisekontrolli kindla teenusepakkuja juures?16.03.2016

Kas tööandja saab nõuda tervisekontrolli kindla teenusepakkuja juures? Nt. Päästeamet ei aktsepteeri teist firmat, kes enne seda 10 aastat on päästjate tervisekontrolli teostanud. Vastuväide on selline, et ainult hanke võitja võib teostada. Samas on kaks tööandjat, teine on kiirabi. Ja nemad suunaks mind hea meelega vanasse kohta. Sealt olen ma alati saanud ühe korraga tõendi mõlemale.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Vastan Teile vastavalt Töötrevishoiu ja tööohutuse seadusele. Antud seaduse alusel kohaldatakse määrust Töötajate tervisekontrolli kord (Vastu võetud 24.04.2003 nr 74).
Määrus kohustab tööandjat läbi viima tervisekontrolli töötajatele, kelle tervis on määruses toodud ohutegurite osas ohustatud.
Seadus ja määrus ei ütle, et tervisekontrolli (töötervishoiu) peab läbima kindla, tööandja poolt määratud pakkuja juures. Tähtis on see, et see läbitakse.
Tavapäraselt on see nii, et minnakse tööandja poolt määratud tervisekontrolli, kuna tööandja peab selle eest ise täies mahus maksma. Seega võib olla tööandja vastuväide seotud kuludega, kus teise teenusepakkuja juures on need kõrgemad.

Hanked on juba aga teised teemad ja siinkohal on võibolla mõned teised reeglid. Hanke võidab alati odavam. Seega võivad avalikus sektoris olla selles osas teenuste kasutamisele teised reeglid. Aga kas nende reeglite sees arvestatakse ka erisusi nt lubada Teil minna teise tervisekontrolli korraldaja juurde - seda ei oska ma kahjuks öelda.

Tervitades,
Kristi
 

Küsimus: Kui palju peab tööandja kompenseerima 0,5 kohaga töötava raamatupidaja arvutiprillide maksumusest?10.02.2016

Kui palju peab tööandja kompenseerima 0,5 kohaga töötava raamatupidaja arvutiprillide maksumusest? Asutuse sisekorraeeskirjas pole summat välja toodud.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere,

Määrus "Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" ütleb järgmist - lg (5) Tööandja peab töötajale, kes vähemalt poole oma tööajast töötab kuvariga, korraldama tervisekontrolli, mis hõlmab:
1) silmade ja nägemise kontrolli, arvestades töötervishoiuarsti või silmaarsti määratud tähtaega konkreetsele töötajale, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud nägemishäirete korral;
2) luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli, eelkõige sundasendis viibimisega seotud vaevuste avastamiseks, sagedusega mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud vaevuste korral.
(6) Kui lõike 5 punktis 1 nimetatud kontrollil selgub, et töötaja nägemisteravus on vähenenud, peab tööandja § 3 lõike 2 täitmiseks hankima arsti tõendi alusel töötajale kuvariga tööks ettenähtud prillid või muud nägemisteravust korrigeerivad abivahendid või kokkuleppel töötajaga hüvitama nende maksumuse.

Antud lähenemist arvestatakse 40 tundi nädalas töötavale töölepingulisele töötajale. Kui töötaja töötab üle 20 tunni nädalas kuvariga, kohaldub talle tervisekontroll ning silmanägemise halvenemisel hüvitatakse kuvariprillide maksumus kokkulepitud summas. Kindlat summat ei ole määruses välja toodud, summa määratakse tööandja ja töötaja kokkuleppel.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
Riskianalüüs OÜ
 

Küsimus: Kas osalise tööajaga kodus töötav raamatupidaja peab ka käima tööandja poolt ette nähtud tervisekontrollis?10.02.2016

Tere,
olen osalise tööajaga raamatupidaja, kes töötab kodus, kuid käin dokumente toomas firmast. Firmas vahetus direktor. Nüüd on leitud, et kõik töötajad peavad läbima tervisekontrolli. Kas minule on ette nähtud kohustuslik tervisekontroll? Milline seadusandlik dokument reguleerib seda valdkonda?

Ette tänades,

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Kuvaritööd reguleerib määrus "Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded". Määrus ütleb järgmist: lg (5) Tööandja peab töötajale, kes vähemalt poole oma tööajast töötab kuvariga, korraldama tervisekontrolli, mis hõlmab:
1) silmade ja nägemise kontrolli, arvestades töötervishoiuarsti või silmaarsti määratud tähtaega konkreetsele töötajale, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud nägemishäirete korral;
2) luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli, eelkõige sundasendis viibimisega seotud vaevuste avastamiseks, sagedusega mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud vaevuste korral.

Kui Te töötate kodus tööandja huvides ning töölepingu alusel üle 20 tunni nädalas kuvariga, kohaldub Teile tervisekontrolli vajadus.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
Riskianalüüs OÜ
 

Küsimus: Kust leida, millised nõudes peavad olema täidetud kooli arvutiklassis?04.02.2016

Tere!
Lugu siis selline, et mind huvitaks, et kust leida sellist dokumenti (või infot), mis kirjeldab kooli arvutiklassile esitatud nõudeid (näiteks tervisekaitse nõuded, mis (kohustuslik) info peab arvutiklassis väljas rippuma jne.)

Ainus seadus mille ma leidsin selle kohta oli Riigiteatajas (https://www.riigiteataja.ee/akt/27096) aga kui ma seal valin hetkel kehtiv, siis ütleb, et see on kehtetu (ma ei saa aru isegi, et kas see seadus siis veel kehtib või mitte). Äkki oskate aidata.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Koolidega seotud ruume käsitleb järgmine määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013010
Teie poolt toodud määrus on kehtetu.
Koolidega seotud informatsiooni saab kindlasti küsida täpsemalt ka Terviseametilt, nemad vastutavad riiklikult koolidega seotud valdkondade eest (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja-sotsiaalteenused.html).

Tervitades,
Kristi
 

Küsimus: Kas tööandja peab lubama meil tööautoga tualetti kasutama sõitma mitmekümne kilomeetri kauguselt ning lugema selle tööaja hulka?22.01.2016

Tere,
töötan autojuht-kirjakandjana, teostan ajalehe/reklaami/pakkide kandeteenust maapiirkonnas. Kuna töö ajal puudub võimalus tualeti kasutusele, siis tuleb alustada tööpäeva ja olla ka päeval söömata-joomata. Kuna tööpiirkond asub 30 km kaugusel, ei luba tööandja tühisõitu teha, et tulla vajadusel tualetti. Samuti pole selleks aega, sest kandeaeg on kellaajaliselt piiratud. Tööpäeva pikkuses moodustas siiani sõiduaeg 3,5-4 tundi ja sai ära kannatatud, kuid nüüd lisati töökoormust juurde ja tuleb sõidus olla juba 5 tundi ja enam. Kas tööandja peab lubama meil tööautoga tualetti kasutama sõitma mitmekümne kilomeetri kauguselt ning lugema selle tööaja hulka?
Teine küsimus puudutab terviseprobleeme. Töötame kuuel päeval nädalas tehes ühesuguseid sundliigutusi, iga päev peatame auto postkastide juures ja väljume sellest 100-150 korda toetudes vasakule jalale, lükates vasaku käega lahti autoukse ja tõmmates kinni 100-150 korda, vajutan 150 korda parema jalaga piduripedaali, tööpäeva jooksul vajutan vasaku jalaga sidurile üle 600 korra, parema käega vahetan käike sama palju kordi ja sikutan peale käsipidurit 100-130 korda ja võtan maha sama hulk kordi, 5 tööaasta järel on tekkinud juba kahjustused, mis annavad end valusalt tunda. Tööandja peaks ju tagama, et töötaja töövõime säiliks, mitte et inimesed sandistuks.
Kas tööandja peaks mingeid muutusi ette võtma, kas võimaldama meile sellise koormuse leevendamiseks lisa puhkehetki tööpäeva jooksul ja kas tal on õigus sellisele koormusele lisada veel sama palju peatusi juurde, mis kõik liigutused kahekordistab? Kas siin kaitsevad meid mõned normatiivid, ettekirjutused, seadused?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Vastan Teile küsimuse teemade kaupa:

Töölepingu seadus ütleb tööaja hulka määratud söögi -ja puhkepauside kohta järgmist (Teie õigus puhkepausile):
§ 47. Tööaja korraldus
Kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.
Tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud.

Määrus nimega Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, § 9 ütleb, et tualettruumid peavad paiknema töökohtade läheduses. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada. Seega on esimesse tualettruumi sõitmiseks alus täitsa olemas.

Kui tualettruumis käimise võimalust ei ole töökohas ning esimesse võimalikku tualettruumi minemiseks on vajalik sinna sõita, siis peaks tööandja poolt olemas olema inimlik arusaam ja seega lubatud sõita tualettruumi.

Tervise hoidmine:

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele (TTOS) on tööandja kohustus tegeleda tervisekahjustuse tekkimise ennetamisega.
Vastavalt TTOS § 12 on tööandja ennetustegevus meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks.
Samuti on vastavalt TTOS § 13 tööandja kohustus korraldada töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ning vastavalt riskianalüüsi tulemustele rakendada meetmeid terviseriski maandamiseks. Lisaks peab tööandja läbi viima ohutusalast juhendamist ning väljaõpet, selgitamaks ohututuid töövõtteid ja tegevust tervisekahjustuse ennetamiseks. Tööandja kohustus on Teile ka riskianalüüsi alusel töötervishoiu arsti juures tervisekontrolli korraldamine (tööandja kulul).
Vastavalt TTOS § 9 peab tööandja suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul võimaldama tööpäeva või töövahetuse jooksul töötajale tööaja hulka arvatavad vaheajad.

Vastavalt TTOS § 14 on töötajal õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg