Töötervishoid ja tööohutus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas vana trauma ägenemine töö ajal on tööõnnetusena arvesse võetav?24.04.2012

Tere.
13. aprill tööd tehes lõi välja vana spordivigastus(põlv), mis õhtul muutus veel hullemaks. 20. aprill lasin end haiglasse toimetada, kus anti esmaabi. Seal rääkisin oma loo ära aga ei mainunud, et käisin reedel tööl ja et seal muutus asi hullemaks, ütlesin, et nädala alguses tundsin kergelt, et põlv pole päris korras, mis oli muidugi ka tõsi. Praegu olen haiguslehel. 25. aprill on mul ortopeedi juurde aeg. Kuna ei tea, milline lähitulevik mind ootab, siis täna, reedel, 20. aprillil, tekkiski küsimus, kuidas oleks kõige arukam viis edasi tegutseda? Kas töökindlustus või lihtsalt haigusleht?
On mul võimalus see vigastus tööõnnetuseks märkida?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus, mis toimus tööandja antud ülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetuseks saab lugeda vaid sellist tekkinud vigastust, mis on otseselt seotud töö tegemisega tööandja huvides ning seotud töökeskkonna ohuteguritega.
Hetkel on mõistlik võtta haigusleht ja teavitada tööandjat enda probleemist, et edaspidi oleks võimalik arvestada Teie põlve seisundit tööülesannete määramisel ja kujundamisel, et mitte süvendada põlve probleemi.

Päikest!
 

Küsimus: Kas HIV-positiivne võib töötada õe või ämmaemandana?28.03.2012

Kas HIV-positiivne võib töötada õe või ämmaemandana, ehk siis tervishoiutöötajana?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tööandjal ei ole õigust nõuda delikaatsete isikuandmete esitamist (vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 3 punkt 3 on delikaatsed isikuandmed andmed terviseseisundi või puude kohta). Sellest tulenevalt ei ole keelatud ka HIV-positiivsel töötada tervishoiusektoris.

HIV positiivse inimese puhul on oluline see, et ta ei ohustaks kaastöötajate tervist või tööandja vara, k.a ka klientide tervist.
Töölepinguseadusese § 15. Töötaja kohustused:
(2) Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi:
5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara.

Probleemi korral tööandjaga soovitan pöörduda Tööinspektsiooni.
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda lisaks tavapärasele tervisetõendile ka tõendit HIV puudumise kohta?05.03.2012

Kas HIV positiivne võib üldse töötada ametis, mis nõuab tervisetõendi olemasolu?
Tänan!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Jah, HIV positiivne inimene võib samuti töötada ametis, mis nõuab tervisetõendit. Tööandjal ei ole õigust nõuda delikaatsete isikuandmete esitamist (vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 3 punkt 3 on delikaatsed isikuandmed andmed terviseseisundi või puude kohta).

Üldjuhul nõutakse tervisetõendit tööga seotud näiteks, kas toiduohutuse tagamiseks või korraldatakse tervisekontroll enne tööle asumist, et selgitada välja töötaja sobivus tööülesannete täitmiseks (nt laevadel töötaja, lendur, politseinik, tuuker, turvatöötaja, päästetöötaja).

HIV positiivse inimese puhul on oluline see, et ta ei ohustaks kaastöötajate tervist või tööandja vara.
Töölepinguseadusese § 15. Töötaja kohustused:
(2) Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: 5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara.

Probleemi korral tööandjaga soovitan pöörduda Tööinspektsiooni.
 

Küsimus: Mida teha, kui töökohas valitseb hapnikupuudus? 28.02.2012

Mida teha, kui töökohas valiteb pidev hapnikupuudus? Kõik haigutavad, aknaid avada ei lubata - ähvardatakse vallandamisega.
Põhjus vallandamiseks:
akende avamine on keelatud - see rikub ära kliimaseadme.
akende avamine on keelatud - avatud aknast tuleb külma õhku mistõttu töötajad jäävad haigeks ja firma peab neile haigusrahasid maksma.

selgituseks veel:
Tuulutussüsteem-kliimaseade on, aga kui see sisse lülitada tuleb sealt paksu tolmust (veel hullemat) jahutatud õhku ja need, kes tuulutusavade all istuvad, on nädala või isegi vähema aja pärast nina-kurgu-kõrva hädadega haiguslehtedel.

Surnud ring - Õhtuks on hapnik totaalselt otsas ja kõigil pead paksud. Koju minnes tabab värskeõhumürgitus ja koju jõudes tohutu peavalu.

Lisaks sellele on töökeskkonnas õhk kohutavalt kuiv!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 14 (5) Töötajal on õigus: 1) nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi.
TTOS § 6 (4) Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga.

Üks variant on kollektiivselt pöörduda tööandja poole ja viidata probleemi tõsidusele: kui ikka kõik töötajad ühiselt pöörduvad tööandja poole oma murega, siis vast tööandja peaks midagi ette võtma. Teise variandina soovitan kindlasti Tööinspektsiooni (www.ti.ee) poole pöörduda. Võite Tööinspektsiooni poole pöördudes paluda oma anonüümsuse tagamist.
 

Küsimus: Kuidas vormistada kutsehaigus?16.02.2012

Töötan postiljonina juba üle 10 aasta. Minu töö marsruut on juba aastaid olnud 15 km linnas, kus 7 km järel oli lehtede ettesaatmise kast (mis tähendab, et ajalehtede maht on jagatud kaheks). 2006. aastast lisati veel 2 lehepunkti (sest ilmselgelt oli 1 liiga vähe). See tähendab, et ma olen aastaid töötanud suurte raskustega ja sellega ka mitu isiklikku ratast ära lõhkunud. Kuna enamuse ajast lükkan ma ratast käekõrval, siis sellest tulenevalt on mul seljaprobleemid - diski väljasopistus ja selja lordoos. Nüüd on lisandunud karpaalkanali sündroom ja koksartroos. Töötingimused on vahel äärmuslikud, seda eriti talvel 30-kraadise külmaga. Tööandja pole aastaid võimaldanud vastavaid tööriideid külmas töötamiseks. Esimene tööandja poolt pakutud riie oli soe jope ja seda eelmisel aastal. Vihmakiled, mida ka pakuti, lasid vett läbi. Talvel on suureks probleemiks soojade saabaste puudumine - jalad pidevalt külmetavad, samuti käed ja nägu. Kõik need terviseprobleemid on tingitud sellest tööst, kuid ma ei tea kuidas ja millega vormistada endale kutsehaigust ja kes seda tegema peaks? Töötervisehoiu arst on soovitanud autokannet või sees töötamist, kuid pole määranud mulle kutsehaigust. Samas ma tean, et see on mul. Mida teha?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere! Soovitan Teil pöörduda Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskusesse aadressil Hiiu tn 39, Tallinn. Antud keskuses võetakse Teid vastu ja teostatakse vajalikud uuringud. Vajadusel viiakse läbi kutsehaiguse uurimine ja diagnoosimine.
 

Küsimus: Kas nii ruumis kui õues töötaval laotöötajal on õigus tööriietusele?24.01.2012

Olen ehitusmaterjalide lao töötaja. Töö nii laos sees kui õues. Töötanud ligi aasta, aga ei mingeid tööriideid ega jalanõusid pole veel antud, lubatakse, aga ikka lükatakse edasi. Milliseid tööriideid mul on õigus küsida (nõuda)? Oletan, et lisaks tavalisele riietusele peaks sellisel tööl olema vajalikud talveriided, vihmakeep ja turvajalanõud (nii suvised kui talvised). Teiseks - kui pikaks ajaks antakse tööriided? Olen kuulnud, et meil on see 3 aastat. Minu isiklikud tööriided hakkavad selle aastaga juba lõpukorrale jõudma!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Isikukaitsevahendite valdkonda reguleerib VV määrus nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011181). Isikukaitsevahendi kasutamise eesmärgiks on kaitsata töötaja tervist töökeskkonnas esinevate ohutegurite eest.

Laos töötamisel on üldjuhul esmavajalikud: töökeskkonnale (sisekeskkond ja õuekeskkond erinevate ilmastiku tingimuste korral) vastavad turvajalanõud, kaitsekindad, kaitseriided ja olenevalt laos kasutatavatest seadmetest ka kaitsekiiver. Muude isikukaitsevahendite vajadus oleneb ladustatavatest materjalidest nt suure hulga tolmu puhul respiraator.

Isikukaitsevahendid peavad tagama täieliku kaitse töötajatele. Üldjuhul annab tootja isikukaitsvahendile soovitusliku kasutusaja. Isikukaitsevahendite kasutusiga oleneb töökeskkonna tingimustest/ohuteguritest, isikukaitsevahendi vastupidavusest ja töötaja heaperemehelikkusest isikukaitsvahendi kasutamisel. Juhul, kui isikukaitsevahend on amortiseerunud, tuleb see tööandja kulul välja vahetada või parandada.
 

Küsimus: Kas on ette nähtud mingid nõuded koolitusruumile?24.01.2012

Tere!
Ma ei tea kas ma olen õiges rubriigis, kuid loodan sellegi poolest saada vastuse oma küsimusele.

Käin massaaži kursusel. Kursused toimuvad Tartus ühes koolitusruumis, mis on tehtud kortermajja alumisele korrusele. Koolitusruum on väga väike, silma järgi on mul raske seda hinnata, pakun umbkaudselt 25m2.
Põhiline osa koolitusest on praktiline, ehk siis massaaži laudade peal, siis kirjutamist on vähe.
Kirjutatakse massaaži laudade peal. Toolideks on kokkupandavad klapp-toolid.
Aknaid ruumis lahti teha ei saa, need on kinni teibitud.
Kööginurgaks on rõdu. WC on olemas koos kraanikausiga. Õpilasi on umbes 15-25, olenevalt siis, kas on üks grupp või kaks gruppi koos.
Kas nii väikeses ruumis võib viia õppetööd läbi nii suurele rahvahulgale?
Kas on olemas mingid teatud nõuded koolitusruumidele?

Kui see kõik eelpool kirjeldatu on ebatervislik ning mitte nõuetele vastav, siis kuhu tuleks mul pöörduda edasise kaebusega, et asja hakataks uurima.
Samuti kui on olemas teatud kodulehel kirjas nõuded, siis sooviks ka neid.

Küsin seda kõike sellepärast, et kui meid oli ruumis juba 14 inimest, siis esiteks oli kitsas ning teiseks kohutavalt umbne, eriti kui ei saa teha ruumis lahti ainsat akent ning värsket õhku sai ruumi ainult välisust või siis selle nn. "köök-rõdu" ukt lahti hoides.

Teie vastust ootama jäädes.
Aitäh

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Antud küsimus ei kuulu töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonda ning seetõttu väljub meie pädevusvaldkonnast.
Soovitan Teil pöörduda Tarbijakaitseametisse (http://www.tka.riik.ee) ja saata sinna teabenõue samasisulise kirjaga.

Parimate soovidega ja edu soovides!
 

Küsimus: Kas keevitamine ei olegi tervistkahjustav töö?26.12.2011

Tere.
Miks tänapäeval enam keevitamine pole tervistkahjustav töö? Keevitamisel on ju keevitusgaasid, müra ja vibratsioon. Kas see pole siis tervistkahjustav või?
Nagu meil firmas, kõik keevitajad ühes ruumis, mõelge mis kopsud teevad. Kui mõni töökotta tuleb, on töökoda sinine seest, keevitusvingust.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Keevitamine on vägagi tervist kahjustav töö, kui töötaja viibib otse keevitusaurude keskel. Kui töötaja teostab keevitamist, on oluline luua töökeskkond ja õige tööruum, kus keevitustöid teostada. Ideaalis peab töökojas olema sundventilatsioon, mis tagab saastunud õhu väljatõmbe ruumist ning värske õhu juurdevoolu tööruumi. Kõige efektiivsem oleks saastunud õhk kõrvaldada ventilatsiooni abil juba selle tekkekohas.
Juhul kui tööruumi ei ole võimalik paigaldada nõuetekohast ventilatsiooni, siis tuleks kasutada õhujuurdevooluga keevitusmaske ning keevituskoda võimalikult muust töökeskkonnast eraldada (nt kasutada eralduskardinaid vms). On olemas ka spetsiaalse filtriga keevitusrespiraatoreid, mis kaitseb töötaja hingamisteid (nt 3M FFP2S klapiga keevitus-respiraator, 9925).
 

Küsimus: Kas on mingeid ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?13.12.2011

Olen naine, kes töötab kaupluses nn külmkambris - keskmine temperatuur 6 kraadi, töö sisuks on kauba vastuvõtt ja väljapanek.
Töö vahetustega, 11-12 tunnised vahetused, pool tundi lõunat. Suurem osa päevast tegelen kaubalaadimisega u 20 kg kastid.
Kas on mingeid piiranguis, ettekirjutisi külmas ja raskustega töötamisel?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Raskuste käsitsi teisaldamist reguleerib määrus "Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" (https://www.riigiteataja.ee/akt/84808). Tööandja peab hindama antud määruse Lisa 1 alusel raskuste käsitsi teisaldamise riske töötaja tervisele ning rakendama meetmeid (abivahendid, kaastöötajate kaasamine, õigete raskuste käsitsi teisaldamise tehnikate õpetamine jms) tervisemõju vähendamiseks.
Tööruumide sisekliima norme ei ole õigusaktidega määratletud ja alates 01.01.2010 on tunnistatud kehtetuks Sotsiaalministri 28. detsembri 1995 määrus nr 66 „Tööruumide mikrokliima tervisekaitse normid ja eeskirjad. TKNE-5/1995 “.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lg 4 kohaselt töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi.
Sobiva sisekliima soovituslikud väärtused on esitatud Eesti standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“.
Soovituslik on pidada piisaval arvul (kehtestab tööandja) puhkepause soojas puhkeruumis viibimise võimalusega, et vältida/vähendada terviseriski. Tööks peaksid olema ka tagatud sobilikud külmas töötamise tööriided.
 

Küsimus: Kas tööandja peaks maksma tervisekontrolli tõendi eest?28.11.2011

Ma olen õpetaja. Möödunud aastal mul oli tervisekontroll ja sain kätte tervisekontrolli tõendi, aga tööandja ei maksa. Kas tasub paluda maksta tervisekontrolli tõendi eest sellel aastal?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kui tegu on Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse alusel läbiviidava tervisekontrolliga, siis peab tööandja kandma töötervishoiu kontrolli kulud:
Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13. Tööandja kohustused ja õigused: (1) Tööandja on kohustatud:7) korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Kui soovite veel täpsustusi, vastan meeleldi!