Töötuskindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigust töötuskindlustushüvitisele, kui pean töölt ära tulema, kuna lapsega ei saa ma selliseid pikki vahetusi teha?08.09.2016

Tere
Tean tingimusi, mille alusel makstakse töötuskindlustushüvitist ja tean, et seda ei maksta juhul, kui kestev tööleping omal algatusel üles öelda. Samas tekib mul selline küsimus:
Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel ettevõttes, kus olid 12-tunnised vahetustega tööpäevad, ka nädalavahetustel. Olles nüüd lapse üksikvanem, ei ole mul võimalik enam 12-tunniste vahetustega tööl käia ja töötada nädalavahetustel (kuna väljaspool lasteaia aega pole võimalik lapsele hoidjat võtta jne), siis olen ma sunnitud töölepingu üles ütlema vaid seetõttu, et tööaeg, mis mul enne lapsesaamist oli, mulle nüüd edasi enam ei sobi. See aga ei tähenda, et töökoht ise või amet mulle meeldinud ei oleks, seega olen ma sunnitud töölepingu ütlema üles ka endale vastumeelselt. Töötaks hea meelega firmas edasi, aga kahjuks lihtsalt ei ole see lapse kõrvalt enam võimalik.
Kas sellisel juhul siiski ei ole mul õigust töötuskindlustushüvitisele mingilgi moel? Mõistan, et ütleksin lepingu üles omaalgatuslikult, kuid rõhutan veelgi, et ei tee seda isegi meeleldi.
Kas on veel mõni lahendus?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud noor ema

Jah, Te olete õigesti aru saanud, et seadus ei anna õigust töötuskindlustushüvitise määramiseks omal soovil või poolte kokkuleppel töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel.

Inimesel on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui tema viimane töösuhe on lõppenud töölepingu seaduse järgmiste sätete alusel:
- töötasu vähendamine töö mitteandmise korral;
- töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel;
- töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu ja töövõime vähenemine;
- koondamine;
- tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu;
- töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis.
 

Küsimus: Kas ma ei saagi töötuks vormistada, kui olen mittetöötava äriühingu juhatuse liige kuigi tasu ei saa?05.09.2016

Tere
Olen mittetegutseva ettevõtte juhatuse liige, kuid tasu ma selle eest ei saa. Samuti puudub mul sissetulek, kuna ei tööta. Töötukassa keeldub mind samal põhjusel vormistama töötuks. Kuidas oleks riigi abil võimalik taastada ravikindlustus? Kas töötukassa peab mind vormistama töötuks, sest otsin tööd vaatamata asjaolule, et olen ka juhatuse liiga?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud äriühingu juhatuse liige

Jah, 2016. aasta septembris kehtib tööturuteenuste ja –toetuste seaduse säte, mille järgi äriühingu juhatuse liiget töötuna registreerida ei saa.
Töötukassa tegevuse aluseks olevate seadustega saate tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassaga-seotud-oigusaktid
Kuid töötukassa saab tasuta aidata igat inimest tema tööotsingutel ka ilma töötuna arvele võtmata, sest tänapäeval toimub töö otsimine peamiselt elektrooniliste tööportaalide kaudu. Töövahendus töötukassa portaalis: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised
Kõik inimesed saavad otsida, sorteerida ja tutvuda töötukassa kodulehel avaldatud tööpakkumistega ning sobivatele tööpakkumistele kandideerida.

Töötukassa iseteenindusse on võimalik sisse logida ID-kaardiga ennast tuvastades või mobiil-ID teenust kasutades: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
Iseteeninduses on võimalik igal inimesel koostada ja salvestada oma CV, siis on lihtne ühe klikiga leitud sobivatele tööpakkumistele kandideerida.
Karjäärinõustamine : https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaarinoustamine

Tasuta karjäärinõustamise päeva ja kellaaja võib iga inimene kokku leppida, kui helistab Tallinnas Lilleküla büroo infotelefonile 6348000,
mujal Eestis maakondliku esinduse infotelefonile: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused

Ravikindlustusega tegeleb Eesti Haigekassa https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/kindlustus
 

Küsimus: Kas töövõimetuslehe ajal makstakse ka töövõimetushüvitist kui ka töötu hüvitist?26.03.2016

Tere, mind koondati firmast hetkel kui olin töövõimetuslehel ja võtsin ennast töötuna arvele. Kas sellisel juhul töövõimetusleht veel kehtib ja makstakse töövõimetushüvitist kui ka töötu hüvitist?
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient

Lühike vastus Teie küsimusele on – jah.
Konkreetselt Teiega seotud küsimustele makstavate hüvitiste ja osutatavate tööturuteenuste osas vastame hea meelega, kui saadate kirja e-posti aadressile info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Millised dokumendid peab esitama Töötukassasse juhul, kui jäin pikaajaliseks haigeks töötuna arvel oleku ajal?15.03.2016

Millised dokumendid peab esitama Töötukassasse juhul, kui jäin pikaajaliseks haigeks töötuna arvel oleku ajal? Kahjuks töötukassa infotelefoni teel vastuse ei saanud. Kas jätkatakse töötuskindlustuse hüvitise maksmist pikajalise haigestumise ajal, mille jooksul puudub võimalus kohe asuda tööle? Kas ma pean selle aja jooksul käima Töötukassa vastuvõtule?

Lugupidamisega ja vastuse ootel

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud töötukassa klient

Töötu personaalseid andmeid sisaldavatele küsimusele saame vastata ainult isiklikult, kui saadate kirja e-posti aadressile: info@tootukassa.ee
või kui esitate küsimuse töötukassa kodulehe lingi kaudu: http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-teabenoue
Töötu isikuandmeid ja individuaalset tööotsimiskava sisaldav teave ei kuulu avalikustamisele avalikus portaalis.
 

Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuselt naastes ja töökohta vahetades on ka Töötukassalt mingit tuge loota?18.02.2016

Tere,
Olen hetkel oma igapäevasest tööst eemal ja lapsehoolduspuhkusel. Huvi seisneb selles, et soovin ca aasta pärast kindlasti oma töökohta vahetada isiklikel põhjustel, mis seotud kaastöötajaga. Millised on võimalused ja kas saan täna toetuda ka töötukassa abile? Kaalun ka valdkonna vahetust.
Heade soovidega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Kui Te olete lapsehoolduspuhkusel, siis Te töötate (Teie tööleping on peatatud kuni lapse 3 aastaseks saamiseni). Töötavat inimest ei saa töötuna registreerida.

Kui olete kaalunud uue eriala omandamist, siis valikute tegemisel võib Teile abiks olla portaal kutseharidus.ee
Kutse- ja rakenduskõrgkoolides õppimine on Eestis tasuta, kvaliteetne ja õppetegevus võib toimuda nii täis- kui osakoormusega.

Töötukassa on samuti laiendanud tasuta teenuseid, mida saavad kasutada kõik inimesed ka ilma töötuna või tööotsijana registreerimata.

I. Töövahendus: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised
Kõik inimesed saavad otsida, sorteerida ja tutvuda töötukassa kodulehel avaldatud tööpakkumistega ning sobivatele tööpakkumistele kandideerida.

II. Iseteenindus: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
Iseteenindusse on võimalik sisse logida ID-kaardiga ennast tuvastades või mobiil-ID teenust kasutades
Iseteeninduses saab koostada ja salvestada oma CV, siis on lihtne ühe klikiga leitud sobivatele tööpakkumistele kandideerida.

III. Karjäärinõustamine: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/karjaarinoustamine
Tasuta karjäärinõustamise päeva ja kellaaja saate ise kokku leppida, kui helistate Tallinnas Lilleküla büroo infotelefonile 6348000, mujal Eestis maakondliku esinduse infotelefonile: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused

Karjäärinõustamise tulemusena oskate paremini hinnata enda võimalusi tööturul.
 

Küsimus: Kui tööleping on lõpetatud poolte kokkuleppel, siis millise aja jooksul on võimalik võtta ennast töötuna arvele?18.01.2016

Kui tööleping on lõpetatud poolte kokkuleppel, siis millise aja jooksul on võimalik võtta ennast töötuna arvele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere

Töötuna registreerimine ei sõltu töösuhte lõppemise põhjusest.
Töötuna on võimalik arvele võtta kohe järgmisel päeval pärast töö lõppu. Arvelevõtmise tingimustega saate täpsemalt tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Töötuna arvelevõtmise avaldust on võimalik esitada:
- kas isiklikult töötukassa kohalikus esinduses: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused
- või töötukassa iseteeninduse kaudu: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
kuhu on võimalik sisse logida ID-kaardiga ennast tuvastades või mobiil-ID teenust kasutades.
Iseteeninduse kaudu avalduse esitamisel saate ise valida nädala jooksul töötukassasse konsultatsioonile tulemiseks sobiva päeva ja kellaaja. Töötukassasse pöördumisel tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Töötukassa esindused on avatud: E, K, N 8.15 - 16.00 ja T 8.15 – 17.30 ning R 8.15 – 12.00
 

Küsimus: Kui töötu keeldub talle sobivast tööst, siis kas Töötukassal on õigus inimene arvelt maha võtta?14.01.2016

Töötukassa kodulehel on kirjas taoline lause: "Töötuna arvelolek ei ole ajaliselt piiratud." Töötukassa konsultant ütles, et kui klient keeldub talle niiöelda sobivast tööst kolm korda, siis Töötukassa lõpetab tema arvel olemise. Kas neil on see õigus? Ning teine küsimus on Töötukassa poolt pakutavates koolitustes. Nende nõudmisel peab enne koolituse saamist töökoht juba olemas olema, kas see ei lähe loogikaga vastuollu?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

1) Töötu kohustused on toodud tööturuteenuste ja - toetuste seaduse § 3 primm : https://www.riigiteataja.ee/akt/948762?leiaKehtiv
Kui töötu ei täida individuaalses tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsingute tingimusi, siis võidakse tema arvelolek lõpetada tööturuteenuste ja - toetuste seaduse § 7 lõikes 1 toodud tingimustel.

2) Missugust tööturuteenust (nt nõustamisteenused, tööpraktika, tööturukoolitus, tööharjutus, vabatahtlik töö jne) iga inimene töö leidmiseks kõige enam vajab, see lepitakse kokku töökeskse nõustamise käigus.
Info tööturukoolituste tingimuste selgitamiseks on avalikustatud meie kodulehel: http://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused

Töötukassa ei avalikusta töötu isikuandmed ja töötu nõustamise andmeid avalikes portaalides. Kui Teil on küsimusi isiklikult Teile osutatavate teenuste või toetuste kohta, siis palume saata e-kiri aadressile info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Kas oma osaühingust juhatusest taandamist peab mööduma ka mingi aeg, et saada töökohalt koondamise järel töötu abiraha?15.12.2015

Tere,
Mind ootab koondamine, tõenäoliselt esimesest jaanuarist. Peale selle olen ka ühe firma ainuomanik, juhatuse esimees, palka ma ei saa sealt. Sain teada, et kui ma olen juhatuse esimees, siis peale töökohalt koondamist töötukassast ma abiraha ei saa. Kui ma taandan ennast juhatuse esimehe koha pealt, kas siis on selleks ka mingi aeg, mis peab olema juhatuse esimehest taandamisest kuni minu praegusest töökohast koondamise hetkeni olema, et töötukassa saaks mulle maksta töötuabiraha minu praegusest palgast seadusega ettenähtud toetust.
Lugupidamisega

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Selgitan Teile töötuna arvelevõtmise protseduuri, kuid Teil on võimalik kõikide töötuna arvelevõtmise tingimustega täpsemalt tutvuda ka töötukassa kodulehe kaudu:
https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Äriühingu juhatuse liiget töötuna arvele võtta ei saa. Alates 01.05.2014 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mille järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Kui inimene ei tööta ja kui ta soovib kasutada oma tööotsingutel töötukassa abi, siis on tal võimalik esitada töötuna arvelevõtmise avaldus, kas isiklikult töötukassa esinduses või elektrooniliselt töötukassa iseteeninduse kaudu.
Seejärel töötukassa saadab päringu äriregistrisse, õppimise registrisse, töötamise registrisse ja teeb kindlaks, kas inimene vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.

Kui inimene on töötuna registreeritud ja otsus selle kohta talle teatavaks tehtud - alles pärast seda asume menetlema tema avaldust töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise määramiseks.

Kui töötuna registreeritud inimene vastab töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmiseks seadusega kehtestatud tingimustele, siis otsus rahalise väljamakse määramise kohta saadetakse kohe tema e-posti aadressile.

Vastame ka Teid isiklikult puudutavatele küsimustele, kui saadate e-kirja aadressile: info@tootukassa.ee
 

Küsimus: Kas välismaalt naasnud eesti kodanikul on lootust Töötukassa kaudu saada ettevõtlusalast koolitust?08.12.2015

Eesti Vabariigi kodanik elas aasta aega välismaal. Nüüd tuli perekondlikel põhjustel tagasi Eestisse. Esialgu sobivat tööd pole leidnud. Kas tal on õigus töötuna arvele võtta? (Käesoleval aastal töötas 8 kuud, viimased 3 kuud töötanud pole). Soov on hakata ettevõtjaks.
Kas on lootust Töötukassa kaudu saada ettevõtlusalast koolitust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Eesti Töötukassas saab töötuna arvele võtta igat Euroopa Liidu või Eesti kodanikku, kes ise töö otsimise sooviga meie poole pöördub, kui ta vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.
Arvelevõtmise tingimustega saab täpsemalt tutvuda meie kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/tootuna-arvelevotmine

Kas ja missugust tööturuteenust (nt nõustamisteenused, tööpraktika, tööturukoolitus, tööharjutus, vabatahtlik töö jne) iga inimene töö leidmiseks vajab, lepitakse kokku töötu ja tema konsultandi vahel töökeskse nõustamise ja individuaalse tööotsimiskava koostamise käigus.
 

Küsimus: Kas koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%)?03.12.2015

Kas töötaja koondamisel tuleb koondamishüvitiselt kinni pidada töötuskindlustusmakse (1,6%) ja kas tööandja peab sellelt tasuma töötuskindlustusmakset (0,8%)?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud tööandja

Eestis tegeleb maksude kogumisega ja maksude maksmise kohta selgituste andmisega Maksu- ja Tolliamet. Info töötuskindlustusmakse kohta on avalikustatud ka Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tootuskindlustusmakse
Töötaja töötuskindlustusmakset (1,6%) peavad maksma kõik töötajad, sh võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed ning avalikud teenistujad.
Töötuskindlustusmakset tuleb kinni pidada ja maksta töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt (nt puhkusetasu).
Töötuskindlustusmakset ei maksta:
- töö- või teenistussuhte lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt (nt koondamishüvitus, tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu töölepingu lõpetamisel ette- nähtud hüvituselt vms);
- töö- või teenistussuhte ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt ja viiviselt (nt töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise korral individuaalse töövaidluse lahendamise seadusega ettenähtud hüvituselt);
- tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt;
- sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustusmakset peab arvestama, kinni pidama ning Maksu- ja Tolliametile üle kandma tööandja. Kui tööandja peab töötuskindlustusmakset kinni töötaja, kes pole kindlustatu, palgalt, ei anna see isikule kindlustuskaitset ega õigust töötuskindlustushüvitisele. Samuti ei suurenda töötaja õigusi see, kui tööandja on töötuskindlustusmakse kinni pidanud summalt, millelt tegelikult ei pea töötuskindlustusmakset maksma (nt koondamishüvitiselt).
Sellisel juhul võib töötaja taotleda tööandjalt õigusliku aluseta kinni peetud maksete tagastamist ning tööandja saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt enammakstud summade tagasimaksmist või tasaarvestamist maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
Tööandja töötuskindlustusmakset (0,8%) peavad maksma kõik tööandjad kõigile töötajatele makstud tasudelt (kogu palgafond), sh ka vanaduspensionieas või ennetähtaegset vanaduspensioni saavatele töötajatele makstud tasudelt.