Võlanõustamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Võlg on antud kohtutäiturile, kas võin välismaale sõita?27.05.2011

Tere!
Mul on võlg. Asi on antud kohtutäiturile. Kas võin sellises seisus Eestist välja sõita? Sugulane kinkis Rootsi reisi 3 päevaks. Kas ma tohin sõita või ei? Tänan.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks ei selgu Teie küsimusest milline see "selline seis" täpsemalt on. Kui kohtutäitur ei ole samale ajale määranud teatud toimingut (näiteks asenduskaristuse täitmist vmt.), siis üldiselt ei peaks nõude sundtäitmisele andmine lühiajalist Eestist lahkumist takistama. Kahtluse korral võtke ühendust kohtutäituriga.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kohtutäiturile makstava summa vähendamise võimalused24.05.2011

Nimelt on jäänud tasumata laen (krediitkaart). Asi on antud kohtutäiturile ja arve arestitud. Olen ilusti suutnud muud võlgnevused likvideerida ning üksnes see on jäänud. Minu probleem on aga selles, et kas oleks kuidagi võimalik nii teha, et ei jääks mulle iga kuu ainult miinimumpalk. Minu töötasu pole just kiita, keskmiselt ca 200 eurot läheb iga kuu kohtutäiturile. Kas seda on võimalik muuta, näiteks, et iga kuu maksan 100 eurot kohtutäiturile. Hädasti oleks vaja teatud kursused läbida, et enda tulevikku rohkem kindlustada. Siis ei tekiks seda probleemi, et kui selle töökohaga midagi juhtub, siis ainult tuimalt miinimumpalk või istu niisama kodus. Summa mis maksta on 2200 eurot (koos kohtutäituri kuludega).Ülalpeetavaid lisada ei saa. Kõike paremat!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

sellised lahendused on võimalikud vaid osapoolte kokkuleppel. Minule teadaolevalt seadusandlus siinkohal mingeid erandeid ette ei näe. Soovitan teha kohtutäiturile vastavasisuline avaldus ning põhjendada olukorda. Loota saate aga siiski vaid kohtutäituri ja võlausaldaja mõistvale suhtumisele.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuidas raha kätte saada kui konto on kinni?24.05.2011

Kui pangakonto on arestitud, kuidas saada oma puhkusetasu kätte? Nimelt on probleem seda hullem et 2 kohtutäiturit kaelas. Esimene saab küll kaelast ära, aga paraku ei juhtu see enne puhkust. Teise kohtutäituriga sain kokkuleppele selles osas, aga nüüd ongi järgmine probleem see Esimene. Puhkus on maksimaalne 28 päeva (kohustuslik). Üks kuu puudub sissetulek puhkuse tõttu, oleks suureks abiks puhkusetasu kättesaamine. Vastasel korral võin töökohaga hüvasti ka jätta. Minu puhkusetasu ära võtmine muidugi lõpetaks kohtutäituriga kõik ära, aga paraku pole see minu jaoks kuidagi aktsepteeritav. Või ongi nii, et neil on ükskõik, et inimene tööta jääb ning võlg jääbki?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku paragrahvi 133 sätestab:
(11) Kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud tühistama võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule iga ettemakstud kuu kohta arestimisele mittekuuluva sissetuleku, järgides käesoleva seadustiku §-des 131 ja 132 sätestatud piiranguid.

Seega kui Teile makstakse puhkusetasu nö. ette, peaksite puhkusetasu kättesaamiseks esitama kohtutäituritele vastava avalduse.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Käendasin, kas pean nüüd maksma hakkama19.05.2011

Mul on selline probleem, et hakkasin emale akende ostu käendajaks. Nüüd on asi läinud nii kaugele, et ema pole maksnud ja kohtust asi juba läbi käinud. Summa seega päris suur 811 eurot, aga olen noor - alles hakanud tööl käima, elan emast eraldi. Kas pean nüüd oma palgast seda võlga maksma või on mul ka muid võimalusi? Palun aidake, mis peaksin tegema enne kui minu pangakaart kinni pannakse?
Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

käendaja vastutab põhivõlgnikuga solidaarselt ehk siis võrdselt. Kui põhivõlgnik - Teie ema - võlga maksma ei hakka, on võlausaldajal õigus nõuda kohustuse täitmist Teilt.
Eelkõige peaksite oma emaga läbi arutama, kas ja kui palju keegi suudab tasuda ning püüdma siis võlausaldajaga maksukokkuleppe (maksegraafiku) sõlmida. Kui see ei õnnestu, võib võlausaldaja pöörduda kohtutäituri poole ja lasta nõude sundtäita. Sellisel juhul lisanduvad nõudele kohtutäituritasud ning kohtutäitur võib arestida Teie arveldusarved ning muu vara. Võlgnikule peab tema sissetulekust igakuiselt jääma elamiseks ühe miinimumpalga suurune summa (278,02 eurot) tema enda ja 1/3 alampalgast iga tema ülalpeetava kohta.
Igal juhul peaksite probleemi lahendamisega tegelema, osapooltega suhtlema. Eriti kui võla sissenõudmine antakse üle kohtutäiturile.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Tasuta vitamiinide proovimisega hakkasid tulema arved13.05.2011

Tere!
Kunagi helistati mulle ja küsiti, kas sooviksin vitamiine, tasuta, ainult postikulu tuleb maksta. Sain vitamiinid ja maksin postikulu. Vahetasin elukohta. Nüüd nõuab see apotheka minult pidevalt mingite saadetiste eest maksmist ja pidevalt lisanduvad mingid viivised. Väidavad, et esimese tellimuse eest maksmisega nõustusin ma saama igakuiselt teatud koguse vitamiine ja nende eest tasuma. Kas mingi omapärane äriskeem? Kuidas käituda? Maksta ka ei tahaks asjade eest mida pole tellinud ega saanud?!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,
ilmselt ei selgitatud Teile esimese telefonimüügi korral ostuga seonduvaid kohustusi piisavalt. Sidevahendi abil sõlmitud lepingust saab küll taganeda 14 päeva jooksul, kuid see aeg on (Teie poolt kirjeldatut arvesse võttes) arvatavasti ammu möödunud.
Esmalt peaksite nüüd selgitama välja, kuidas (millistel tingimustel) on Teil hetkel võimalik lepingust taganeda, et lõpetataks edasine kauba saatmine. Kindlasti tasuks ka veenduda, kas keegi teine on Teie nimele saadetud kauba omastanud.
Lisaks soovitan probleemiga pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
Päris kindlasti ei tohi Te tekkinud olukorda ignoreerida. See ei lahene iseenesest, vaid võlgnevus järjest kasvab.

Lugupidamisega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: SMS-laenu võlg on kasvanud mitmekordseks07.05.2011

Võtsin sms laenu 3000 krooni ja tagasi pidin maksma 3793 krooni. Laenu võtsin 27.03.2009. Siis kaotas abikaasa töö ja me ei jõudnud laenu tagasi maksta. Laen edastati võlgade sissenõudmisega tegelevale firmale kes nüüd nõuab minult 22 102 krooni. Minu ainuke sissetulek on töövõimetuspension 195 eurot ja sellise summa maksmine käib mulle igati üle jõu.
Mida peaksin tegema?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

tundub, et hetkel nõutakse Teilt summat vastavalt lepingule, mille kohaselt kiirlaenude puhul teadaolevalt on intressid jmt. kõrged. Kuna laen on pikka aega tasumata, siis on ka kogunõue paisunud suureks. Peaksite esimesel võimalusel tagastama põhivõla ning intresside ja muude kõrvalnõuete tasumise osas katsuma võlausaldajaga jõuda kokkuleppele.
Lisaks soovitan lugeda: http://www.vastused.ee/loe/oigus/lepinguoigus/627/intressi-piirmaar.html

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kui palju peab jääma inimesele elamiseks raha kätte?07.05.2011

Inimene oli mõnda aega töötu ja jäi maksmata pangale krediitkaardi eest, algul sellest teavitamata. Nüüd käib inimene tööl ja pank kandis kogu tema võlasumma palgast kohe krediitkaardile. Talle jäi elamiseks veidi üle saja euro. Krediitkaart on aga kinni, seda summat mis sinna läks, ta kasutada ei saa ja pangast öeldi, et nemad ei ava krediitkaarti enne kui ta on jälle 6 kuud tööl käinud. Tal on aga vajalik tööl käia autoga ja elada oleks vaja ka kuidagi, nii et võib tekkida olukord, et tal ei ole võimalik tööle enam minna.
Kui palju peaks jääma inimesel elamiseks raha kui tal on sellised võlad?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

eelkõige soovitan (taas) tutvuda krediitkaardi lepingu tingimustega. Oletatavasti on krediitkaardi ajutine sulgemine põhjustatud just konkreetsetest lepingutingimustest. Olukorrale lahenduse leidmiseks peaksite pangaga läbirääkima ning püüdma kompromissile jõuda.
(Seda, kuipalju inimesele sellises situatsioonis elamiseks peab raha jääma, ei sätesta minule teadaolevalt ükski õigusakt.)

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas on võimalik inimese laenusaamist piirata?04.05.2011

Tere, Kas kuidagi saab korraldada nii, et inimesele ei antaks laene. Minu tuttav võtab pidevalt sms laene. Kõik firmad annavad. Hiljem on suurtes võlgades ja ahastuses. Pereliikmed aitavad välja ja siis saab jälle võtta laene. Kas on ka olemas selline võimalus, et teatud isikule kiirlaenufirmad ja pangad ei annaks laene. Inimene on ka sõltlane. Ei saa üldse aru kuidas on võimalik kümnest erinevast kohast laene saada.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

seni kuni laenuvõtja on oma kohustused laenuandja ees täitnud, saab ta ka pidevalt uusi laene võtta. Laenuandjad reeglina ei väljasta uusi laene, kui inimesel on tekkinud raskused laenude tagastamisega ja ta on kantud Maksehäireregistrisse.
Inimesel endal on võimalik registreerida omale piirang õnnemängu mängimiseks (kasiinokeeld).
Kui probleemid on ikka väga suured, võib proovida võtta laenuandjatega ühendust ning paluda neil laenuandmist piirata. Sellisel juhul toimuks see aga nö. mõistmise ja vastutulelikkuse printsiibil, sest mingit seadusandlikku vmt. alust selleks ei ole.
Seadus näeb ette teovõime piiramist, mis aga on äärmuslik meede.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Üle aasta juba töötu, kuidas elada, kui tööd ei ole27.04.2011

Tere,
Olen olnud juba 1a ja 4 kuud töötu. Olen teinud kõik, et leida omale tööd, kuid tulutult. Kaua saab olla töötu, kuidas edasi elada, sest pole ju sissetulekut.
Andke nõu, mida teha.
Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,
kui teile Töötukassa poolt toetusi enam ei maksta, peaksite pöörduma kohaliku valla- või linnavalitsuse poole ja selgitama välja kas ning millistel tingimustel teil on võimalik taotleda sotsiaaltoetusi. Üldiselt jagunevad sotsiaaltoetused riiklikeks (nt. toimetulekutoetus) ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavateks toetusteks. Täpsema infot teie võimaluste kohta uurige KOV sotsiaaltöö spetsialistilt.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe