Võlanõustamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas inkassofirmast enammakstud raha tagasi saada?10.08.2011

Tere!
Olin aastaid makseraskustes ning tasusin kiirlaene tagasi osade kaupa. Sel aastal, möödunud kuul, tuli see õnnis hetk, kui tegin viimase osamakse.
Ei hakanud viimase osamakse summat kontrollima ja kandsin summa mälu järgi, mis oli 10 eurot rohkem, kui tegelikkuses oli vaja kanda.
Võtsin firmaga ühendust ja uurisin, kuidas enammakstud summa tagasi saan.
Vastuseks sain, et on vaja kirjutada avaldus, mille blankett mulle ka manusena saadeti.
Üllatusena tuli viimane lause avalduses:

"Olen teadlik enammakstud summa teenustasust 3% ülemakstud summast, kuid mitte vähem kui 3 EUR. Teenustasu arvestatakse enammakstud summast maha."

Kas see on seaduslik?
Samuti märgiti oma vastuses, et nad on mu avalduse kätte saanud, et raha kantakse mulle tagasi esimesel võimalusel. Kiri saadeti mulle 14.07, kuid siiani ei ole minu kontole laekumist toimunud!

Kui ma ei oleks neile avaldust kirjutanud, kas siis ettevõte jätab enammakstud summa endale?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

arvan küll, et avaldust kirjutamata ei oleks Teil enammakstud summat olnud võimalik tagasi saada.
Kahetsusväärne, et peate ca. 1/3 enammakstud summast loobuma, aga rahaasjades kehtib täpsus ja korrektsus. Mittejuristina julgen arvata, et teenustasu arvestamine tagasikande puhul on põhimõtteliselt aktsepteeritav. Mis puudutab teenustasu suurust, võite uurida, millele firma seejuures tugineb (hinnakiri, tüüptingimused vms.) ja summa ka vaidlustada. Nö. "jäme ots" (ehk siis raha) on seejuures aga kahjuks firma käes...

Edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Liiga kõrge intress25.07.2011

Tere
Võtsin 12.03.2009 SMS laenu 3000.- krooni, intressiga 700.- krooni, 30 päeva. Seisuga 18.07.2011 ei ole ma täitnud lepingust tulenevaid kohustusi ja nüüd nõutakse minult 2523.89 €.
Kas tohib tõesti nii suureks intressid ajada üldse? Inkasso saadetud kirjas oli ka pakkumine lahendada asi erakordselt 575.20 €. Isegi seda tundub liiga palju olevat. Kuidas ma peaksin edasi tegutsema või mida ette võtma?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

SMS- ehk kiirlaen ei tähenda mitte vaid seda, et laenu on kiire ja lihtne võtta, vaid eelkõige seda, et tegemist on finantsteenusega, mis tuleb kiiresti tagasi maksta. Kuna Teil ei olnud mingil põhjusel võimalik laenu õigeaegselt tagastada, arvestab laenuandja intresse (tasu laenuraha kasuamise eest) kogu maksmata aja eest. Teadaolevalt on aga kiirlaenude puhul intressid väga kõrged. (Laenu võttes Te ise kinnitasite, et nõustute lepingutingimustega ehk siis ka kõrgete intressidega.)
Seega on laenuandjal küll omamoodi õigus kõrgeid intresse küsida, kuid üldiselt kehtib reegel, et hea tava kohaselt ei peaks intressid jm. kõrvalkulud ületama põhinõuet.
Eelkõige soovitan Teil koheselt tagastada laenu põhiosa ning intresside suhtes püüda laenuandjaga kokkuleppele jõuda.
Juhuks kui läbirääkimised ei õnnestu ja laenuandja või inkassofirma esitavad avalduse kohtule, peaksite suurte kõrvalkulude (intress, sissenõudekulu jmt.) osas esitama vastuväite ning paluma neid vähendada (nt. põhiosa suuruse summani).
Mitte mingil juhul ärge aga tekkinud olukorras sõlmige kokkulepeid, millega suurendatakse Teie laenu põhiosa.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Korteri sundmüük, omanik on töötu19.07.2011

Tere,

Öelge palun, kas saab korterit sundmüüki panna, kui korteriomanik on töötu võlgnik?
-võlga suurus on 1700 euro
-võlg kommunaalteenuste eest
-korter ei ole koormatud pandiga

Tänan

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

(pandiga koormamata) vara sundmüüki saab teostada kohtutäitur täitedokumendi (mh. kohtumäärus) ja võlausaldaja avalduse alusel kui võlgniku sissetuleku või muu vara arvelt ei ole võimalik võlanõuet täita. See, et võlgnik on töötu, ei oma tähendust. Teatud rolli mängib siiski võlasuuruse ja varaväärtuse suhe.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuidas saada võla maksegraafikus kokkuleppele?19.07.2011

Olen võtud mingi aeg tagasi sms laenu 3000 krooni ja nüüd on see kasvanud juba 1000 euroni. Ajad muutusid, ei olnud võimalik tagasi maksta.
See ka ainus võlg minu paturegistris. Oman ametlikku töökohta, palk pole suur, küll aga üle miinimumi. Kas ja kuidas on võimalik saada kohtutäituriga kokkuleppele maksegraafiku suhtes, et saaks pangakontot edaspidi kasutada? Hiljuti ta selle arestis. Ei tea kohtutäituri õigustest midagi, kuidas suhelda või mida osata taotleda. Oma muud arved olen kõik tähtajaliselt kogu aeg ära maksnud.
Võlg on võõra oma, tean, et selle peab ära tasuma. Meelsamini väldiksin seda pangas käimist igal palgapäeval, et miinimum palka enda arvelt saada.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku kohaselt peab võlgnikule igas kuus elamiseks jääma ühe alampalga suurune summa (278,02 eurot) tema enda ja 1/3 alampalga suurune summa (92,67 eurot) iga tema ülalpeetava kohta. Nagu Teie küsimusest võib järeldada, siis nii see ka toimib.
Pangakonto arest tühistatakse reeglina peale võlasumma (sh. kohtutäituri tasu) täielikku tasumist.
Minule teadaolevalt kohtutäiturid maksegraafikuid üldiselt ei sõlmi. Võite aga siiski oma kohtutäiturilt võimalusi uurida. Teie poolt pakutav peaks igal juhul olema enamat kui see, mis praegu igakuiselt võla maksmiseks panustate.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Vana võlg, kuidas peaksin toimima?15.07.2011

Tere! Aastal 1997 tellisin postimüügikataloogist kauba, mille eest jäin peale paari osamakse tasumist töö kaotuse tõttu võlgu. Peale mida anti toimik inkassofirmale võla väljanõudmiseks. Esialgu lubasingi võla ära maksta, kuid seda ikkagi ei suutnud. Aastal 2002 tulid mulle ka maksekorraldused uuele aadressile ja üritasin inkassofirmaga ka mingi kokkuleppe saavutada, kuid seejärel kolisin välismaale ja asi ununes. Nüüd aastal 2011, saades teada minu uue aadressi - saatis inkassofirma mulle maksemeeldetuletuse, kus nõuab intresse kogu selle aja eest.
Minu küsimus: kas antud nõuded on põhjendatud ja ega nad ei ole vahepeal juba aegunud? Nüüd ähvardab inkassofirma alustada kohtumenetlust 14 aastat vana võlgnevuse kohta ja saadab 8 euroseid nõudekirju. Kuidas ma peaksin toimima?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumine küll katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega, milleks võib olla võlgnetava osaline tasumine, intresside maksmine, tagatise andmine või muu tegu.
Teie poolt kirjeldatu põhjal võib aga siiski järeldada, et nõue on aegunud. Seega peaksite võlausaldajale või esindajale (inkassofirmale) teatama, et loete nõuet aegunuks ja edaspidi mitte sooritama makseid võlgnevuse katteks, sõlmima kokkuleppeid või tegema muid sarnaseid toiminguid.
Kui inkassofirma alustab kohtumenetlust, tuleb Teil selle käigus teha vastuväide ja paluda nõude aegunuks tunnistamist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäitur võib kogu puhkusetasu kinni pidada?15.07.2011

Kas kohtutäituril on õigus kogu puhkusetasu arvelt ära võtta? Olime kohtutäituri sekretäriga kirjavahetuses ja tema väitis, et võib.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku paragrahv 133 sätestab: kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud tühistama võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule iga ettemakstud kuu kohta arestimisele mittekuuluva sissetuleku. Arvestada tuleb seejuures ülalpeetavate arvu.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas ülalpeetavale saab taotleda elatusmiinimumi jätmise?13.07.2011

Tere!

Mul selline probleem, et aastal 2008 tegi mu enda vennas "kingitused" seoses sellega, et minu teadmata võttis sms laene ja ma ise ei teadnud sellest midagi, kuna ma läksin ära Iirimaale. Siis ühel hetkel hakkasid igasugused võlanõuded jne. tulema mulle postkasti (e-mailile). Eneselegi teadmata "olin ma võtnud" laenu sms laenu firmadelt. Ja hetkel on võlad kokku juba intresside tõttu ligi 110 000 krooni ehk siis ca 6500 eurot. Ma ise arvan, et kuna mina isiklikult ei ole mingeid sms laene võtnud ja ma ei ole ka kohtustatud tagasi maksma mingit summat, mis ei ole minu käes kordagi läbi käinud. Kõik oleks palju lihtsam, kui vend, kes mulle selle võlakoorma tekitas, ei oleks vangis (ta on kas kuskil välismaal). Nüüdseks on mul üks pangakonto arestitud ja laekuv palk läheb osaliselt kohtutäituritele. Elatusmiinimum on paika pandud, kuid iga kuu maksan ma 1250.- ehk siis 80 eurot pangale. Elamiseks jääb natuke üle 3000 krooni. Aga kuna naine on last ootamas, siis tean seda, et selle 200 euroga ei ela ära. Kas on võimalus, et taotleda kohtutäituri või kohtu kaudu elatusmiinimumi kahekordistamist ehk siis ka elatusmiinimum kehtiks ka ülalpeetavale?

Mul on peale selle veel küsimus, et: kuulsin kusagilt, et on seaduses selline punkt, mis on võlglase poolel, et kui inimene on sms laenu firmale võlgu, siis ta maksab tagasi vaid selle laenatud osa kuna nende intressid on nii kõrged, siis need muutuvad 0-ks.

Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

vastavalt seadusele suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus (välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet). Kui laps on sündinud, esitage kohtutäiturile sünnitunnistus ja mittearestitav summa suureneb 92,67 euro võrra.
(Teatud juhtudel on perekonnaseadusest (paragrahv 111) tulenevalt lapse isal ülalpidamiskohustus ka lapse ema ees.)

Laenuintresside kohta soovitan lugeda: http://www.vastused.ee/loe/oigus/lepinguoigus/627/intressi-piirmaar.html

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Konto arestitud, kas minu nimele kirjutatav korter läheb sundmüüki?06.07.2011

Tere.
Mul on kontod arestitud üsna mitme täituri poolt. Kuna mu palk on üsna väike ja mul on 2 ülalpeetavat, siis täituritele kontole laekuvast summast eriti midagi ei jää. Abikaasa on invaliidsuspensionär. Nüüd aga tahab ema kirjutada korteri, milles elame, minu nimele. Kas täturid võivad selle (kui nüüd omanikuks saan) korteri panna sundmüüki? Mis ohud mind sellega seoses võivad ähvardada ja kui tõenäoline see on, et korter muutub täituritele vajalikuks?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kui Teie sissetulekust ei piisa, et võlad saaksid mõistliku aja jooksul tasutud, aga Teile kuulub kinnis- või vallasvara, on kohtutäituritel õigus panna see sundmüüki.
Kuna Teie küsimusest kahjuks ei selgu olulised üksikasjad (Teie võlgade suurus, kas korter on koormatud pandiga, kas esineb võlg kommunaalteenuste eest jne.) ei ole täpsemat vastust Teie küsimusele kahjuks võimalik anda. Soovitan uurida võlanõustamise kohta Teie elukohajärgses linnas või vallas ning pöörduda võlanõustaja vastuvõtule.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kohtuotsuse tühistamise määrus, kuid arestimise märge ikka kõrvaldamata31.05.2011

2003. aastal arestiti pangas minu arve, millelt said kõik võlad ja kohtutäituri tasud makstud. Kohus andis välja kohtuotsuse tühistamise määruse, arve vabastati. 2011. aastal ei saanud teises pangas arveldada, märge oli sees arestimise kohta, pidin maksma 110,40 eurot uuesti kohtutäiturile, et märge kaoks. Kas minuga toimiti õigesti ja kas pean iga panga jaoks maksma arve avamise tasu?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks ei selgu Teie küsimusest teatud olulised üksikasjad. Seetõttu on kirjalikke materjale nägemata raske anda ühest vastust.
Kui olete veendunud, et tegemist oli sama nõudega, mille kohta kohus tegi määruse, jääb arusaamatuks, miks ei olnud Teie arvet aresti alt vabastatud. Täitemenetluse seadustiku paragrahvi 115 lõige 6 sätestab: "Arestimisakti täitmise järel vabastatakse isiku konto aresti alt. Kohtutäitur kohustub esitama krediidiasutusele viivitamata konto arestist vabastamise korralduse, kui nõue rahuldatakse muul viisil."
Seega oleks kohtutäitur pidanud saatma teate nõude täitmise kohta kõikidele krediidiasutustele, kus ta Teie arved arestis. Kaldun arvama, et tegemist võis siiski olla mõne muu nõudega.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuidas saada teada võlajääki?31.05.2011

Kuidas saada teada võlajääki, mille on kohtutäitur arestinud?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

võlajääki saate teada kohtutäituri käest.

X-tee portaali kaudu on inimesel võimalik teha küll ka päring tema kohta avatud täitetoimukute kohta, kuid võlasummad ei pruugi seal olla aktuaalsed.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe