Võlanõustamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kohtutäitur kontrollib ka, mille alusel võlga nõutakse?19.09.2011

Tere!
Jäin neli aastat tagasi inkassofirmale võlgu mingi summa, mida ma ise ei teadnud kuidas see sai juhtuda. Nemad kogusid 3aastat intresse ja alles siis teatasid mulle võlast. Maksin ära võla ja menetluskulud ning viivise, aga mitte kogu ulatuses, sest nad ei olnud mulle 3aasta jooksul kordagi teatanud, et ma neile võlgu olen, vaid kogusid ainult viiviseid, aga siiski 100% lisaks põhisummale. Nüüd tulevad ähvarduskirjad, et olen neile võlgu ja minu võlg antakse kohtutäiturile.
Kas kohtutäitur peab uurima võla tausta või nõuab raha koos kohtutäituritasudega, kuigi olen maksnud firmale ära nii võla, menetluskulud kui intressid (küll mitte 3aasta omad)?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

võla sissenõudmise kohtutäiturile üle andmiseks on vajalik täitedokument. Teie juhtumi puhul on selleks kohtuotsus. Nagu küsimusest võib järeldada, ei ole inkassofirma võlga Teilt kohtulikult veel välja lasknud mõista.
Juhul kui tõlgendan küsimust valesti ja inkassofirma võlanõude suhtes on kohtuotsus olemas, tuleb Teil lisaks võlanõudele maksta ka kohtutäituritasu.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus keelduda miinimumpalka säilitada?14.09.2011

Arusaamatuse tõttu tekkis tahtmatu võlgnevus kohtutäituri ees. Märtsi algul sai klaaritud üks nõue, sest sai lõpuni makstud. Kuna raha oli kinni peetud nii tööandja poolt kui ka pangakontolt, siis tekkis ülemaksmine ja kohtutäitur tagastas pangakontole mingid summad. Sel hetkel olin töötu ja kasutasin raha samal päeval ära arvete maksmiseks (üür, arved jne). Paar päeva hiljem sain e-kirja sama täituri büroost teatega, et eksikombel on tagastatud topeltsumma. Kontrollisin pangakontot, mingit sama summa topeltlaekumist polnud, kuid täituri kontolt oli tulnud kaks ülekannet erinevate summadega. Vastasin teatele ja küsisin selgitust. Vastuses oli, et üks summadest on kantud eksikomel. Summaks 99,63 eurot. Selline kanne tõesti oli aga ma ei saanud enam seda tagastada, kuna olin juba raha ära kasutanud. Selgitasin seda ka oma kirjalikus vastuses. Saan aru et olin kasutanud ära raha, mida polek tohtinud, kuid kasutamise hetkel ma tõesti ei teadnud seda ning segadust tekitas ka esimene teade, milles väideti, et mingi summa on topelt tagastatud, millele ma oma arust õigusega vastu vaidlesin. Ja kuna aktiveerus kohe järgmise kohtutäituri nõue, siis olen olukorras, kus ikka kätte jäävast miinimumpalgast ma ei ole suutnud tekkinud võlgnevust tagastada. Nüüd on aga sama kohtutäitur saatnud nii pangale kui tööandjale arestimiskäsu korraldusega miinimumpalka mitte säilitada ning minu avaldusele miinimumpalga säilitamiseks vastab eitavalt, kuna mul polevat sellele õigust.
Kuidas sellist võlgnevust üldse käsitletakse - kas see klassifitseerub sama nõude osana, mis oli tol hetkel täitmisel, või liigitub uueks nõudeks kuna võlgnevus on nüüd konkreetselt mitte täiteasja võlausaldaja ees, vaid kohtutäituri ees? Kas kohtutäituril on õigus keelduda miinimumpalga säilitamisest sellises olukorras?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

esmapilgul ei tundu, et tegemist võiks olla nõudega, mille puhul seadus ei näe ette miinumumpalga säilitamist. Seega peaks kohtutäitur kolme tööpäeva jooksul tühistama kontoaresti ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku ehk siis miinimumpalga suuruse summa.
Kui Teie probleem ei lahene ja peate vajalikuks kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamist, soovitan lugeda:
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kohtut%C3%A4ituri-tegevuse-kohta-kaebuse-esitamine

Jõudu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Viiviste-intresside vähendamine09.09.2011

Sain kohtumääruse makseettepanekuga, kus avaldaja nõuab järgmist: põhinõue 1545,79 eurot (selline summa mulle väljastati aastal 2007, tagasi suutsin maksta 5 kuud, siis jäingi võlgu), kõrvalnõuded: intress 29.16% aastas alates 8.01.2008 kuni 25.04.2008 summas 216,14 eurot; viivis 29,16% aastas alates 08.11.2007 kuni 18.08.2011 summas 449,71; võla sissenõudmisega seotud kulud 106,72 eurot. Viivis ja intress on lepingus kokku lepitud. Leping lõpetati aprill 2008, siis muutuski kogu summa korraga sissenõutavaks.

Nõudele lisandub jooksev viivis kuni põhinõude täitmiseni järgmiselt: põhinõue - 0,079900% päevas summalt 1545,14 eurot alates 02.09.2011 ehk siis see sama 29.16% aastas.

Kohtuväliselt ei olnud nad nõus intresse ega viiviseid vähendama, õigupoolest summa, mida nõuti, oli 1000 eurot suuremgi, kuna kokkuleppele ei saanud, siis esitasid nad maksekäsu kiirmenetlusavalduse.

Küsimus: kui suure tõenäosusega kohus vähendab intresse-viiviseid ehk kas mul on mõtet maksekäsu kiirmenetlusavaldusele vastuväide teha?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

maksekäsu kiirmenetluse raames ei kaalu kohus nõude sisulist õigsust vaid jälgib, et vormiliselt oleks kõik korras. Kui soovite intresside ja viiviste vähendamist, siis peate seda ise taotlema. Selleks tulebki esitada vastuväide. Jälgige hoolega, et Teie vastuväide oleks esitatud ÕIGEAEGSELT.
Edasi läheb asja menetlemine üle Teie elukohajärgsele Maakohtule. Kohus kaalub kas ja millises osas intresse ja viiviseid vähendab. Millise otsuse kohus lõpuks langetab, sõltub konkreetsetest asjaoludest ning seda on olemasoleva info põhjal raske ette ennustada.
Kui huvi, võite tutvuda avalike kohtulahenditega ehk leiate sealt midagi enda jaoks kasulikku:
http://www.kohus.ee/kohtulahendid/index.aspx

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kohtutäitur ei vabasta kontot ning arest ikka kontol peal08.09.2011

Jõudsime kohtutäituritega kirjalikule kokkuleppele, et kui maksan neile ära menetluskulud, ei pea tasuma ülejäänud nõuet kuna need olid seaduslikult juba aegunud. Peale seda, kui kandsin kohtutäituritele nende poolt nõutud menetluskulud üle, pole mu pangakontot ikka avatud ja arest peal.
Kas peaksin saatma kirjad täituritele või pöörduma oma murega kohtutäiturite koja poole?

Ootama jäädes, I

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks ei selgu Teie küsimusest kui palju aega on kohtutäituritasu maksmisest möödunud.
Soovitan esmalt siiski veelkord võtta ühendust kohtutäiturite endiga, sest arvestades nende suurt töökoormust võib kontode aresti alt vabastamiseks kuluda loodetust enam aega.
Kui see tulemust ei anna, pöörduge kindlasti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Nõue inkassos, kas arvelduskontot saan kasutada?06.09.2011

On tekkinud võlgnevus panga ees ja pank on selle edasi andnud inkassofirmale ja nüüd suhtlengi võlgnevuse osas inkassoga (kohtusse asi joudnud ei ole).
Kas minu pangakontol antud pangas siis võlgnevust hetkel pole ja saan seda kontot vabalt maksete teostamiseks kasutada? Või blokeerib pank automaatselt ikkagi kõik summad, mis laekuvad?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks on vähese info tõttu raske vastata. Juhul, kui Teil on panga ees pikaajaline kohustus ja pank andis inkassole sissenõudmiseks võlgu oleva summa, tuleb Teil jooksvaid kohustusi edasi täita ja oletatavasti on selles osas Teie konto ka koormatud.
Täpse info saamiseks oma kontoseisu, blokeeringute jmt. kohta peate pöörduma panka.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Töötasu arestimine30.08.2011

Kohtutäitur on arestinud mu pangaarved miinimumpalga suuruses. Kuna ma saan invaliidsuspensioni ja puudega inimese toetust, siis laekub mu pangaarvele igakuiselt 200 eurot. Sain aga hiljuti üle mitme aasta tööle ja et mitte oma rahast päriselt ilma jääda, siis lasin kanda oma palga üle teise inimese pangakontole. Tean, et see on ebaaus, aga samas arvestades minu olukorda (üürikorter ja ravimid jne) siis ainuvõimalik.
Nüüd sai kohtutäitur teada minu töötamisest ja tegi töökohta avalduse töötasu arestimiseks. Nüüd ongi mul küsimus: palju ma reaalselt oma palgast kätte saama pean. Pension on tulemas minu arvele 200 eurot ja palk on keskmiselt 300 eurot teise inimese arvele.
Soovin vastust võimalikult lihtsas ja arusaadavas keeles, mitte vaid juriidilisi paragrahve.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

sissetuleku arestimisel tuleb arvestada kahte asja:
1. sissetuleku liiki
2. sissetuleku suurust.

Teie juhtumi puhul on tegemist kolme erineva sissetulekuga. Puudega inimese sotsiaaltoetus ei ole arestitav, kuna seda makstakse Teile Teie puudest tulenevate lisakulude (ravimid jmt.) katteks.
Teie juhtumi puhul võib invaliidsuspensionist arestida poole (sest omate ka töötasu).
Töötasu arestimise kohta soovitan vaadata skeemi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt, vt. link:
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem
Oletatavasti jääb arestitav osa alla 20 euro. Täpset vastust kahjuks öelda ei saa, sest puuduvad andmed kogumispensioni jmt. kohta.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kohtutäitur ei tagasta elatusmiinimumi25.08.2011

Tere lugupeetud Kaidi Silver-Schöbe.

Kohtutäitur eemaldas kontolt kogu augusti sissetuleku. Olen talle saatnud kaks avaldust, millele lisasin ka kontoväljavõtte palvega tagastada minu kontole elatusmiinimum.
August läheneb lõpule, maksed on tegemata ja inimesel on ka süüa vaja.
Olen täiesti rahata.
Mida ma peaksin tegema, kuhu pöörduma.

Ette tänades R L

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamise kohta saate lugeda Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt:

http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kohtut%C3%A4ituri-tegevuse-kohta-kaebuse-esitamine

Teie poolt kirjeldatud olukord on arusaamatu ja jääb loota, et kohtutäitur selle siiski kiiresti lahendab.

Jõudu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kas ise nõustuda nõude inkassole edasiandmisega?25.08.2011

Tere.
Olen suutnud endale tekitada meeletud võlad, mille harutamisega hetkel tegelen. Praeguseks teeb muret viimane kiirlaenu pakkuja, kellega ma ei suuda kokkuleppele jõuda maksegraafiku sõlmimisel. See firma maksegraafikut ei võimalda ning küsib, kas olen nõus võlgnevuse edastamisega inkassole, kus siis saaksin sõlmida maksegraafiku. Kindlasti soovin ma laenu tagasi maksta, kuid korraga tasumine on hetkel võimatu ning suudaksin seda teha osamaksete näol. Kardan aga, et inkasso omakorda pole huvitatud minu väikestest maksetest ning summa on kindlasti kordi suurem.
Kas olla siis nõus andmete edastamisega?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

oletan, et nõude edastamisega inkassole tuleb Teil leppida, sest laenuandja saab/võib seda teha ka ilma Teie nõusolekuta. Kahjuks küll lisanduvad sellega võlasummale inkassofirma poolsed nõudekulud vms.
Võimalusel jälgige, et nõude üleandmise või maksegraafiku sõlmimisega ei suurendataks põhisummat (ehk siis liidetaks võlgu olevaid intresse vmt. põhisummale).

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Lepingu ülesütlemise hoiatus25.08.2011

Tere.
Olin käendaja ning sain endale suured võlad mitmete võlausaldajate käest.
Üritasin graafikuid taotleda ning nende järgi korralikult maksta. Üks täitur polnud graafikuga nõus ning arestis minu palga ja konto. Nüüd polnud ma enam teistele võimeline maksma. Üks võlausaldaja-laenuandja oli aasta aega nõus graafikuga sümboolse kuumaksuga 300,00 krooni. Nüüd aga saadeti lepingu ülesütlemise hoiatus ning nõue koheselt tasuda:
põhisumma 61.69
intressinõue 3594,56
lepingu sõlmimise tasu 213,56
võla sissenõudmisega seotud kulud 256,96
siis veel igasugused muud tasud ning viivis 31.08 % iga viivitatud päeva eest.
Nad on ju teadlikud, et mu konto on arestitud.
Kuidas peaksin toimima?

Loodan vastusele.
Aitäh.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

soovitan võimalusel tasuda kohe ära põhivõlg ja ülejäänud summade osas alustada läbirääkimisi, kuna intressid, nõudekulu jmt. tunduvad (võrreldes põhinõudega) ebaproportsionaalselt suured. Kui laenuandja ei ole nõus neid vähendama, oleks mõistlik lasta asja üle otsustada kohtul. Konkreetsete praktiliste sammude osas konsulteerige oma elukohas teenindava võlanõustajaga.

Soovitan lugeda ka järgmiste linkide alt:

http://www.vastused.ee/loe/oigus/lepinguoigus/995/kas-noudekulud-voivad-uletada.html

http://www.vastused.ee/loe/oigus/lepinguoigus/627/intressi-piirmaar.html

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe
 

Küsimus: Kuidas saavutada maksegraafiku kokkulepe?10.08.2011

Tere

Kunagi võtsin SMS laenu, hiljem jäin töötuks ja see võlg on nüüd peaaegu 800 eurot. Peale selle on mul veel päris mitu võlga. Kolme kohtutäituriga sain kokkuleppele jõutud, kuid üks ei ole nõus maksegraafikuga. Nüüd olen jälle lõksus. Ma saan igakuiselt maksta kõigile ainult juhul, kui mu sissetulek ületab miinimumi, kuid kui aresti ei võeta veel vähemalt kolm kuud maha, ei ole ma võimeline ka teistele maksma.
Kas on võimalik kuidagi sundida inkasso-firmat nõustuma maksegraafikuga?

Ette tänades

A. N.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

maksegraafiku sõlmimine on kahe osapoole (võlgniku ja võlausaldaja) kokkulepe, mis saab toimuda vaid mõlemate nõusolekul. Minule teadaolevalt ei ole võimalik sundida firmat maksegraafikut sõlmima.
Konkreetsemate nõuannete andmiseks oleks vajalik teada, milliseid positsioone võlausaldajad arestimisel omavad jmt. üksikasju.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe